Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni (3)

Umowa Nr SK/1351/MG/118 - W/2004 z dnia 4 listopad a2004 roku zawarta z firmą Gdańska Agencja Nieruchomości reprezentowaną przez Beatę Jezierską. Przedmiotem umowy jest wykonywanie wycen nieruchomości o zróźnicowanym charakterze.     

oryginał umowy znajduje się: pok. 334, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.11.2004