Wykonanie usług w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno-naprawczych koryt rzek, potoków i rowów oraz stawów na terenie miasta Gdyni w rejonie Południowym.

Umowa nr KB/332/UG/52/W/2005 z Gdyńskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym 'Szymanek' Sp. z o.o. na kwotę 124 693,79 zł.

oryginał umowy znajduje się: pokój 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.07.2005