Wykonanie usług w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno-naprawczych

Umowa KB/60/UG/5/W/2005 na wykonywanie usług w zakresie utrzymania, konserwacji i prac awaryjno-naprawczych odcinka potoku źródło Marii wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec i obiektami towarzyszącymi podpisana z Gdyńskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym 'Szymanek' Sp. z o.o. na kwotę 6 579,01 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.04.2005