Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w rejonie III

Postępowanie prowadzone było w trybie z wolnej ręki przez Zarząd Dróg i Zieleni- jednostkę budżetową Gminy miasta Gdyni


Umowa nr ZD/161/DZ/14-W/2007 z dnia 31.07.2007  dotycząca wykonania usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w rejonie III, w terminie 01.08.2007-31.10.2007, podpisana z Panem Ryszardem Kogutem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wywóz Nieczystości Płynnych.Czyszczenie i Udrażnianie Ciągów  Sanitarno-Burzowych, na kwotę nie przekraczającą 234 372,80 zł brutto 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Ewa _Jodłowska
Data udostępnienia informacji: 01.08.2007