Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzedu Miasta Gdyni (3)

Umowa nr SK/1361/MG/125 - W/2004 z dnia 3 listopada 2004 roku zawarta z firmą 'GEOŁAD' USŁUGI GEODEZYJNE inż Marian Łada. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług geodezyjnych o zróżnicowanym charakterze.    

oryginał umowy znajduje się: pok. 334, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.11.2004