Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni (2)

Umowa  nr SK/1354/MG/121 - W/2004 z dnia 3 listopada 2004 roku zawarta z Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym 'Astra' s.c. Jarosław Zimnawoda i Mirosław Piotrowski. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług geodezyjnych o zróżnicowanym charakterze    

oryginał umowy znajduje się: pok. 334, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.11.2004