Wykonanie tablic z nazwami ulic oraz bieżące remonty oznakowania ulic w Gdyni

Umowa KB/493/UG/90/W/2004 na wykonanie tablic z nazwami ulic oraz bieżące remonty oznakowania ulic w Gdyni zawarta z firmą Danuta Mackiewicz - Pracownia Usług Plastycznych na kwotę 25 000 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004