Wykonanie robót naprawczych mola spacerowego w Gdyni Orłowie

Umowa KB/385/UG/60/W/2004 zawarta z firmą 'Spelwar' Gdańsk na wykonanie robót naprawczych mola spacerowego w Gdyni Orłowie za kwotę 21.091,36 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004