Wykonanie remontu murków przy pomniku Conrada na Al. Zjednoczenia

Umowa KB/381/UG/59/W/2004 zawarta z firmą 'Delta' Gdynia na wykonanie remontu murków przy pomniku Conrada na Al. Zjednoczenia za kwotę 2.989,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004