Wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Świerkowej

Umowa nr KB/202/UK/UK/9/W/2005 na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Świerkowej podpisana z Jerzym Oleksiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 'VIBRUK' na kwotę 62 087,16 zł

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg Urzędu MIasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 11.05.2005