Wykonanie przeglądu, oczyszczenia i oceny stanu technicznego przepompowni ścieków

Umowa KB/339/UG/43/W/2004 na wykonanie przeglądu, oczyszczenia i oceny stanu technicznego przepompowni ścieków zawarta z firmą 'Eco Tech' na kwotę 1.952 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.06.2004