Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej na wymianę kanału deszczowego w ul. Śmidowicza w Gdyni.

UMOWA NR KB/231/UG/37/W/2006 Z PANEM WOJCIECHEM KRASODOMSKIM


NA KWOTĘ 400,00oryginał umowy znajduje się: pokój 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.05.2006