wykonanie projektu kalndarza 'Gdynia bez Barier' na rok 2006

Umowa o dzieło Nr P/66/2005 z 3.11.2005r. zawarta z Krzysztofem Kosowskim - artystą malarzem na projekt graficzny kalndarza 'Gdynia bez Barier' na rok 2006 za kwotę 5000 zł.

oryginał umowy znajduje się: Sam. Referat ds. Osób Niepełnosprawnych - pok. 114a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.01.2006