wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu zieleni

Umowa KB/332/UG/41/2004 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie terenu zieleni w okolicy jaru przy ul. Narcyzowej wraz z kosztorysem podpisana z Wiesławą Cichocką Pracownia Projektowa Kształtowania Terenów Zieleni 'Pe Pe Zet' na kwotę 1.952,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudsiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.06.2004