Wykonanie prac porządkowych na terenie zieleni

Umowa KB/422/UG/65/W/2004 na wykonanie prac porządkowych na terenie zieleni w Parku Kolibki zawarta z firmą Lech Dzierżanowski i Jerzy Figwer na kwotę 25 000 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004