Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie do rzek Kaczej wód deszczowych

Umowa KB/367/UG/58/W/2004 zawarta z firmą 'Hydroprojekt' Gdańsk na wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie do rzek Kaczej wód deszczowych za kwotę 26.840,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004