Wykonanie map do celów projektowych.

Umowa KB/200/MB//9/W/2006 na wykonanie map do celów projektowych podpisana z firmą GEO INVEST z Gdyni na kwotę 5.612 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: pok. 106 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.06.2006