wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego potoku Kolibkowskiego

Umowa KB/274/UG/40/W/2004 na wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego potoku Kolibkowskiego wraz z operatem wodnoprawnym podpisana z Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego 'Hydroprojekt' na kwotę 19.899,99 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 03.06.2004