Wykonanie i remonty tablic z nazwami ulic

Umowa KB/391/UG/61/W/2004 zawarta z firmą 'Modulor' Gdynia na wykonanie i remonty tablic z nazwami ulic za kwotę ok. 25.000,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004