Wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej dla baru mlecznego 'Szkolnego'

Umowa SK/507/MB/1-W/2006 na wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej dla potrzeb modernizacji baru mlecznego 'Szkolnego', podpisana z Pracownia Projektową w Gdyni na kwotę 1.464 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: pok. 106 Urzędu Miasta Gdyni, Al.Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.04.2006