Wykonanie ekspertyzy dotyczącej przebudowy drzewostanu

Umowa KB/34/UG/GFOŚ/2004 na wykonaie ekspertyzy dotyczącej przebudowy drzewostanu na ul. 10 Lutego w Gdyni podpisana z Andrzejem Mędrzeckim na kwotę      1 100 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.11.2004