Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przyłącza wodociągowego dla szaletu miejskiego przy ul. Orłowskiej w Gdyni.

UMOWA NR KB/293/UG/50/W/2006 Z PANIĄ ELŻBIETĄ KWAŚNIEWSKĄ-FURMAN
NA KWOTĘ 800,00oryginał umowy znajduje się: pokój 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.05.2006