Wykonanie badań próbek wód opadowych wprowadzanych do cieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni.

Umowa KB/163/UG/15/W/2005 z Zakładem Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w Gdańsku do kwoty 13 176 zł

oryginał umowy znajduje się: pokój 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.05.2005