Wyjonanie dokumentacji projektowo modernizacji instalacji c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2

Umowa KB/327/MB/11/W/2006 na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni, podpisana z Panią Anna Gontarz Bagińską właścicielką Biura Inżynierskiego w m. Gdańsk Osowa na kwotę 12.151,20 zł brutto

oryginał umowy znajduje się: pok. 103 Urzędu Miasta Al. Zwycięstwa 96/98

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.06.2006