Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gdyni

Umowa KB/458/UG/79/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania terenów zieleni miejskiej na terenie Gdyni w rejonie III zawarta z firmą 'Platan' Ewa Ostrzyniewska na kwotę 14 420,00 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004