Utrzymanie zieleni miejskiej i oczyszczania na terenie Gdyni

Umowa KB/541/UG/99/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej i oczyszczania na terenie Gdyni w rejonie IV zawarta z firmą 'Platan' Ewa Ostrzyniewska na kwotę 533 364,36 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004