Utrzymanie zieleni miejskiej i oczyszczania na terenie Gdyni

Umowa KB/540/UG/98/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej i oczyszczania na terenie Gdyni w rejonie III zawarta z firmą 'Platan' Ewa Ostrzyniewska na kwotę 732 450,89 zł. 

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.11.2004