Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie V

Umowa KB/487/UG/86/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania terenów zieleni i czystości na terenie Gdyni od 01.08.2004r. do 31.03.2007r. Rejon V zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Ogrodniczych 'Malwa' Sp. z o.o. na kwotę 729 796,52 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004