Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni

Umowa KB/485/UG/84/W/2004 na wykonanie usług w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004 - 2007 zawarta z firmą 'Garden-Konserwacja terenów Zieleni' Lucyna Ferlin na kwotę 929 043,69 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004