Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni

Umowa KB/435/UG/73/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2004-2007 w rejonie II zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Ogrodniczych 'Malwa' Sp. z o.o. na kwotę 1 713 512,64 zł. 

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004