Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni

Umowa KB/434/UG/72/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie VIII zawartej z firmą 'Garden-Konserwacja terenów Zieleni' Lucyna Ferlin na kwotę 25 772,41 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004