Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni

Umowa KB/427/UG/66/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w rejonie VII zawarta z firmą 'Zieleń - Park' Sp. z o.o. na kwotę 26 163,29 zł

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004