Utrzymanie terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni

Umowa KB/486/UG/85/W/2004 na wykonanie zadania dotyczącego utrzymania terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w okresie od 01.08.2004r. do 31.03.2007r. Rejon VII zawarta z firmą 'Platan' Ewa Ostrzyniewska na kwotę 892 997,36 zł.

oryginał umowy znajduje się: pok. 236 Urzędu Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2004