Utrzymanie rzek i potoków. Wykonanie robót poprawiających stan umocnień brzwgów rzeki Kaczej na odcinku ujściowym.

Umowa Nr KB/532/UG/86/W/2005 z firmą 'HYDROLECH' Sp. z o.o. na kwotę 29 021,99 zł.

oryginał umowy znajduje się: pokój 236 Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.10.2005