Utrzymanie pieszych ciągów komunikacynych rejon A

Umowa KB/358/UG/51/W/2004 zawarta z firmą 'Zieleń Park' na utrzymanie pieszych ciągów komunikacynych rejon A za kwotę 3.025.688,04 zł.

oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdynia Al. Piłsudskiego 52/54 pok. 236

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.07.2004