Utrzymanie , konserwacja oraz remonty urządzeń do regulacji ruchu na terenie Gdyni w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2008

Umowa nr  KB/765/UK/43/W/2005 z dnia 30.12.2005 r. na  wykonawstwo robót związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją oraz remontem urządzeń do regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnych, ostrzegawczych i urządzeń automatycznie rejestrujących prędkość) na terenie Gdyni w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2008, podpisana  z Krystyną Hinca prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Inżynierii Ruchu, na kwotę 663.616,94 rocznie.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg UM Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.01.2006