Utrzymanie i konserwacja miejskiej burzowej sieci kanalizacyjnej w rejonie II

Umowa nr KB/556/UG/104/W/2006 z 01.08.2006r. zawarta z Wykonawcą - Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych "SIEĆ" Sp. z o.o. ul. Rotterdamska 7, Gdynia na wykonywanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie maista Gdyni w rejonie II, w okresie 01.08.2006 do 31.12.2006r

oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Komunalnej UM Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 116

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.10.2006