Utrzymanie dróg , ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2008 - rejon III

Umowa nr KB/782/UK/47/W/2005 z dnia 29.12.2005 r. na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg , ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2008 - rejon III, podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym 'GDYNIA' sp. z o.o. na kwotę 1.798.787,54 zł  rocznie.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg UM Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.01.2006