Utrzymanie dróg , ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2008 - rejon II

Umowa nr KB/781/UK/46/W/2005 z dnia 28.12.2005 r. na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg , ulic i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Gdynia w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2008 - rejon II, podpisana z Firmą Budowlano-Drogową  'MTM' S.A. na kwotę 1.863.624,44 zł  rocznie.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Dróg UM Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.01.2006