usługa pełnienie nadzoru inwestorskiego

pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwaranacji  na zadaniu ,,budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami  wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej umowa Nr KB/357/UI/105/W/2006  podpisana z Biurem Rozwoju Sp.z o.o. z Sopot na kwotę 14.640,00 zł brutto.

oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pok.231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.08.2006