Umowa nr KB/760/UG/163/W/2006 na oczyszczanie zimowe drógmiasta Gdyni - rejon I CZĘŚĆ B

Przedmiotem umowy jest zimowe utrzymanie czystości dróg miasta Gdyni w rejonie I, w części B obejmującej dzielnice: Orłowo, Redłowo, Wzg. Św. Maksymiliana.

Wykonawcą usługi została Firma PLATAN - Ewa Ostrzyniewska - Patyna, ul. Amona 26, 81-061 Gdynia

Umowę zawarto na okres od 03.11.2006 do 31.10.2010

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty 172.102,26 zł brutto.oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.11.2006