Umowa nr KB/759/UG/162/W/2006 na oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I - CZĘŚĆ A

Przedmiotem umowy jest całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I, w latach 2006- 2010.

Umowę zawarto z Liderem Konsorcjum - Zakład Sprzątania Placów i Ulic - Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań.

Umowę zawarto na okres od 03.11.2006 do 31.10.2010.

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty 15.859.170,15 zł bruttooryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.11.2006