Umowa na wykonanie usług w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie Gdyni w latach 2006 - 2010

Umowa nr KB/697/UG/142/W/2006.

Wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty 2.963.606,26

Wykonawca; Zakład Pielęgnacji Drzewostanu T. Podmokły i S-ka, ul. Okrętowa 12, Gdyniaoryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Komunalnej, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia, pok. nr 116

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.11.2006