Ulica Lukrecjowa roboty budowlane

umowa nrKB/539/UI/174/W/2006 na roboty budowlane podpisana z Przedsiębiorstwem Drogowym GDYNIA sp. z o.o. z Gdyni na kwotę 1.216.752,52 zł brutto.oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji pokój 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.08.2006