Ulica Krawiecka

Umowa KB/644/UI/222/W/2006 z dnia 28.09.2006r na wykonanie robót budowlanych na zadaniu ,, Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni'', podpisana na kwotę: 2.079.783,00 zł brutto z MTM SA z Gdyni .

oryginał umowy znajduje się: Wydziale Inwestycji pokój nr 231

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.10.2006