Udzielenie zamówienia publicznego na wypożyczenie zdjęć z wystawy "Jan Paweł II Apostoł Pokoju"

Zawarcie umowy Nr SK/1315/PB/31-W/2006 ze Stowarzyszeniem Katolickie Centrum Kultury w sprawie wypożyczenia reprodukcji fotografii składających się na wystawę "Jan Paweł II Apostoł Pokoju".

oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.10.2006