Udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie scenariusza do filmu promocyjnego na temat 80-letniej historii Gdyni.

Zawarcie Umowy nr P/82/2006 z panem Maciejem Kraszewskim w sprawie przygotowania scenariusza filmu promocyjnego na temat historii Gdyni.

oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.09.2006