Udzielenie zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni gości wystawy prac światowej sławy fotografika Ryszarda Horowitza, która ma miejsce w Gdyni w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zawarcie zamówienia nr SK/1248/PB/30-W/2006 z firmą Orbis S.A. - Oddział Hotel Gdynia w sprawie zakupu usługi hotelowej dla 2 osób.

oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.10.2006