Udzielenie zamówienia publicznego na druk materiałów informacyjnych dotyczących wystawy "Jan Paweł II Apostoł Pokoju"

Zawarcie umowy Nr SK/1316/PB/32-W/2006 z firmą Creator s.c., w sprawie druku zaproszeń i plakatów informacyjnych dotyczących wystawy "Jan Paweł II Apostoł Pokoju"

oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.10.2006