Udzielenie zamówień publicznych na przygotowanie kampanii informacyjnej wystawy fotografika Ryszarda Horowitza pt. "Fotokompozycje".

Zawarcie Umowy Nr SK/1224/PB/28-W/2006 z firmą AMS S.A (Art. Marketing Syndicate S.A.)., w sprawie udostępnienia 40 szt. Nośników typu BB na wystawę Horowitza na wystawę prac fotografika Ryszarda Horowitza pt. "Fotokompozycje".

oryginał umowy znajduje się: Biuro Prezydenta, pok. 114, Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.09.2006